توضیحات محصول

آموزش مدلسازی برخورد پاندول (آونگ) به ورق آلومینیومی

در این ویدیو اثرات برخورد یک گلوله یا پاندول به یک ورق آلومینیومی مورد بررسی قرار گرفته است. این مثال از روش تکنیک حذف المان و روش آسیب یا Damage برخوردار می باشد. مدت زمان این ویدیوی فارسی حدود 30 دقیقه می باشد.

 

 

 

نظری بدهید