توضیحات محصول

این ویدیو به زبان فارسی و برای آموزش نحوه مدلسازی و تحلیل عبور گلوله از یک استوانه محتوی آب آماده شده است.

گوینده: میثم جالو – کارشناس ارشد سازه

 

نظری بدهید