توضیحات محصول

آموزش مدلسازی مخزن محتوی آب با آباکوس

این ویدیو به آموزش نحوه مدلسازی و تحلیل یک مخزن صلب پرداخته است که تا ارتفاع معینی دارای آب می باشد و مراحل گام به گام مدلسازی و تحلیل در این ویدیوی فارسی آورده شده است. مدت زمن این ویدیو حدوداً 26 دقیق می باشد.

 

 

 

نظری بدهید